Novinky

Počet návštev: 2398885

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 31.3.2015)
Filip Lányi (VI.A)
Adam Pestún (IV.A)
Lukáš Tiso (I.C)
Benjamín Dolnák (VI.C)
Benjamín Kováčik (I.B)
Zajtra (Streda 1.4.2015)
Alex Adam Fano (I.A)
Denis Galánek (III.A)
David Kriška (IX.A)
Pozajtra (Štvrtok 2.4.2015)
Sabina Polačiková (IV.C)
Mgr. Jana Černá

Utorok 31. 3. 2015

Utorok 31. 3. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vybíjaná

  20.3.2014 sa žiaci 4. a 3. ročníka zúčastnili  turnaji vo vybíjanej v hale. /5.kolo/

  I. družstvo tvorili žiaci 4.ročníka, 2. a 3. družstvo  družstvo bolo zmiešané zo žiakov z 3. a 4. ročníka

  I. družstvo  obsadilo 3. miesto. Prekvapili tretiaci, ktorí sa zúčastnili  turnaja po prvýkrát a obsadili 5. miesto.

  Blahoželáme.

 • Vyhodnotenie aktivít február 2015

  10.2. florbal – okresné kolo,   ch – nepostúpili 

  11.2. florbal – finále na gymnáziu

  do 11.2. – Európa v škole – okresné kolo – ocenenie a postup do celoslovenského kola: literárne 

  práce – Jakub Barla, multimediálne práce: Timotej Krajčovič

  12.2. Dejepisná olympiáda – okresné kolo  Boris Pňaček: 1.m., Martin Šerík: 5.m.,

 • Aktivity marec 2015

  16.3. – Pytagoriáda – okresné kolo: kat. P3, P4, P5 – úspeš. riešitelia škol. kola 

  17.3. – Pytagoriáda – okresné kolo: kat. P6, P7, P8 – úspeš. rieš. škol. kola 

           – divadelné predstavenie: ž. 7. ročníka,  

           – prednáška o rieke Váh: 3.-4.roč., 8.-9.roč.

 • 15. 3. 2015

  Do galérie Hollého pamätník boli pridané fotografie.

 • Hollého pamätník

  Dňa 10.3.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník - 1. kategória roč. 1. - 3.

   

  Spolu súťažilo 22 žiakov v prednese poézie a prózy.

  Porotu tvorili: Mgr. Vontorčíková, Mgr. Holešová, Mgr. Paulusová

   

  Umiestnenie v poézii: 

       1. miesto : K. Kollárová III.C

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Podzámska 35
  Podzámska 35
  Hlohovec
  920 01
 • 033/79105
  kl. 11- administratíva,
  22 - riad. školy,
  13 - zást. riad. školy,
  14- zborovňa,
  15- zást. 2. stupeň,
  16- špeciálny pedagóg,
  17- školská jedáleň,
  faxové číslo: 7910518

Fotogaléria