Novinky

Počet návštev: 2606856

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 27.11.2015)
Milan Gažovič (IX.C)
Milan Kasza (V.C)
Milan Kulich (VI.B)
Eva Nikodémová
Zajtra (Sobota 28.11.2015)
Nina Barlová (I.A)
Mgr. Henrieta Molnárová
Pozajtra (Nedeľa 29.11.2015)
Patrik Candrák (VIII.A)

Piatok 27. 11. 2015

Piatok 27. 11. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  16. 11. 2015

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna z prevádzkových dôvodov

  Riaditeľka Základnej školy, Podzámska 35, Hlohovec Mgr. Eva Dudonová udeľuje žiakom základnej školy

  r i a d i t e ľ s k é  v o ľ n o  n a  d e ň  18.11.2015  /streda/

 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  21. 8. 2015

  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

   

  Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej  „zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

 • Halloween party 6.B

 • Hovorme o jedle

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Podzámska 35
  Podzámska 35
  Hlohovec
  920 01
 • 033/79105
  kl. 11- administratíva,
  22 - riad. školy,
  13 - zást. riad. školy,
  14- zborovňa,
  15- zást. 2. stupeň,
  16- špeciálny pedagóg,
  17- školská jedáleň,
  faxové číslo: 7910518

Fotogaléria